Położenie

Powierzchnia, zasięg i położenie nadleśnictwa. Powierzchnia nadleśnictwa wynosi ponad 17 tyś. ha i jest nieznacznie wyższa od średniej powierzchni nadleśnictwa w RDLP Wrocław. Zasięg terytorialny nadleśnictwa wynosi 987 km kwadratowych, a rozciągłość granic w linii prostej wynosi około 52 km. Stawia to Nadleśnictwo Oława w gronie nadleśnictw o największym zasięgu w RDLP. Obszar nadleśnictwa położony jest na terenie 6 powiatów i 14 gmin. Znaczna część obszarów leśnych leży przy tym w zasięgu dużych aglomeracji miejskich, z których największą jest miasto Wrocław oraz miasta Oława, Bierutów i Jelcz - Laskowice. Powoduje to konieczność szczególnego uwzględnienia w prowadzonej na tym obszarze gospodarce leśnej funkcji społecznych, w tym przede wszystkim rekreacyjno - wypoczynkowej roli lasu. W kompleksach tych występuje także zwiększone zagrożenie pożarowe.

Historia

Nadleśnictwo Oława w obecnym kształcie (tj. składające się z obrębów: Oława i Bierutów) zostało utworzone dnia 31.10.1981 roku, na podstawie Zarządzenia Nr 24 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych, w związku z likwidacją Nadleśnictwa Bierutów i obrębu Kotowice w Nadleśnictwie Oława.