Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Nadleśnictwo Oława w obecnym kształcie (tj. składające się z obrębów: Oława i Bierutów) zostało utworzone dnia 31.10.1981 roku, na podstawie Zarządzenia Nr 24 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych, w związku z likwidacją Nadleśnictwa Bierutów i obrębu Kotowice w Nadleśnictwie Oława.

W skład nowo utworzonego Nadleśnictwa Oława weszły więc: Nadleśnictwo Oława, część Nadleśnictwa Bierutów oraz obręb Kotowice. W 1982 roku zlikwidowano Nadleśnictwo Bierutów, a grunty będące dotychczas w zarządzie tego nadleśnictwa podzielono między:

  • Nadleśnictwo Namysłów (grunty położone w granicach województwa opolskiego),
  • Nadleśnictwo Oleśnica Śląska (obszar dawnego leśnictwa Ligota),
  • Nadleśnictwo Oława, jako obręb Bierutów.

Dawny obręb Nadleśnictwa Oława – obręb Kotowice został podzielony na dwie części, z granicą biegnącą na rzece Odrze:

  • część północną, włączoną do obrębu Bierutów,
  • część południową, włączoną do obrębu Oława.

Zmiany w granicach jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych miały miejsce także wcześniej. W 1971 roku Nadleśnictwo Oława przyłączone zostało jako obręb do Nadleśnictwa Bierutów, a Nadleśnictwo Kotowice pozostało nadal samodzielną jednostką. W 1975 roku Nadleśnictwo Oława uzyskało ponownie samodzielność, a Nadleśnictwo Kotowice zostało rozdzielone między Nadleśnictwa Oława i Bierutów.