Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja nadleśnictwa

Kierownictwo Nadleśnictwa:

 • Nadleśniczy:                     Grzegorz Pietruńko,
 • Zastępca Nadleśniczego:    Adam Robaszkiewicz,
 • Inżynier Nadzoru:              Paulina Westerska,
 • Inżynier Nadzoru:              Artur Marczak,
 • Główny Księgowy:              Danuta Rado,
 • Sekretarz:                         Joanna Kaczmarek,

Stanowisko ds. Pracowniczych:

 • Anna Podgórni,

Dział Gospodarki Leśnej:

 • Agnieszka Piec - Rygielska - marketing,
 • Grażyna Kołodziej - marketing,
 • Szczepan Dempniak - hodowla, mapa numeryczna, nasiennictwo,
 • Szymon Żak - ochrona przeciwpożarowa, łowiectwo, edukacja,
 • Katarzyna Kopacka - stan posiadania, ochrona przyrody,
 • Sabina Wisz - pozyskanie drewna, ochrona lasu,
 • Klaudia Arnista - pozyskanie drewna, ochrona lasu,

Dział Księgowo-Finaowy

 • Monika Jasińska,
 • Jolanta Dempniak,
 • Beata Bogusz,
 • Marta Domańska,
 • Monika Majewska,
 • Beata Piąstka.

Dział Administracyjno-Gospodarczy:

 • Sabina Maczaj,
 • Stanisław Wawrzoszek,
 • Joanna Trościaniec,
 • Michał Janecki.

Posterunek Straży Leśnej:

 • Marek Kubik,
 • Klaudiusz Skierski.


Leśnictwa:

 •     Leśnictwo Kopalina :         Adam Piskorz, Małgorzata Fidzińska,
 •     Leśnictwo Jelcz :               Marek Pacławski, Andrzej Składnik,
 •     Leśnictwo Janików :          Sławomir Szczerba, Adam Cebulski,
 •     Leśnictwo Oława :             Leszek Sudoł, Andrzej Kawałko,
 •     Leśnictwo Kotowice :         Waldemar Grzeszczuk, Leszek Zalewski,
 •     Leśnictwo Bystrzyca :        Marcin Kiszka, Stefan Boczar
 •     Leśnictwo Oleśnica :          Marian Frąszczak, Marcin Kałwak,
 •     Leśnictwo Karwiniec :        Bartosz Ibron, Dawid Wojtyna,
 •     Leśnictwo Paczków :          Mariusz Kozica, Konrad Fulara,
 •     Leśnictwo Chrząstawa :     Julian Ruta, Paweł Kowalik,
 •     Leśnictwo Miłocice :           Andrzej Kowalik, Maciej Ruta,
 •     Leśnictwo Łaziszki :           Marek Bień, Grzegorz Durlej,
 •     Leśnictwo Dziuplina :         Artur Olek, Hubert Wlazło,
 •     Leśnictwo Szkółkarskie :    Adam Rudnicki.