Lista aktualności Lista aktualności

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

 

OPIS SORTYMENTÓW ORAZ OGÓLNE ZASADY SPRZEDAŻY DREWNA     

SORTYMENT

OPIS

WAO -WD

Drewno wielkowymiarowe, okrągłe o średnicy górnej bez kory od 14 cm, o długości minimalnej 6,1 m, z podziałem na klasy grubości (1, 2, 3) i jakości (A, B, C, D).

S

Drewno średniowymiarowe , okrągłe o średnicy górnej mierzonej bez kory min 5 cm i dolnej maks. 24 cm.

S1

Drewno średniowymiarowe długie np. kopalniakowe S_S10.

S2

Drewno stosowe użytkowe z podziałem na dwie grupy S_S2A i  S_S2B_GK/GD.

S3

Drewno żerdziowe w podgrupach a i b S_ŻERDZIE 1,2,3.

S4

Drewno z przeznaczeniem na cele opałowe S_OPAŁ.

M

Drewno małowymiarowe, okrągłe o średnicy górnej mierzonej w korze mniejszej niż 7 cm, a mierzonej bez kory poniżej 5 cm.

M1

Drobnica tyczkowa przeznaczona np. do przerobu przemysłowego.

M2

Drobnica gałęziowa przeznaczona głównie na cele opałowe.

Szczegółowy opis , terminologia , symbole oraz warunki techniczne dostępne na stronie www.zilp.lasy.gov.pl/drewno.

Sprzedaż drewna:
1. W leśnictwach (drewno opałowe i średniowymiarowe) godzinach 7.00-9.00 w następujących dniach:
- poniedziałek: Karwiniec, Paczków, Miłocice
- wtorek: Chrząstawa, Łaziszki, Dziuplina
- środę: Kopalina, Jelcz, Janików
- czwartek: Bystrzyca, Oława, Kotowice, Oleśnica.
2. W biurze nadleśnictwa odbywa się codziennie w godzinach 7.00-14.00 w/g wniosku  leśniczego.
3. Wydatek i wywóz zakupionego drewna odbywa się w dniach wyznaczonych w danym leśnictwie w obecności pracownika LP.
Drewno pozyskane bez kosztów  – samowyrób zgodny z obowiązującymi uregulowaniami w tym zakresie w nadleśnictwie Oława,  w uzgodnieniu z leśniczym danego leśnictwa, koszty związane z wyrobem ponosi nabywca.
Drewno pozyskane kosztem skarbu państwa "loco las" – pozyskane i przygotowane kosztem nadleśnictwa do odbioru przy drogach wywozowych leśnych.
Nadleśnictwo nie zapewnia transportu drewna, wywóz we własnym zakresie.

4. Prośba o wystawienie faktury VAT musi być zgłoszona leśniczemu przed dokonaniem zakupu drewna.

Ponieważ zgodnie  art. 106b ust. 5 ustawy o VAT  w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika VAT wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera NIP nabywcy. Tak więc wystawienie dla nabywcy (podatnika VAT) faktury z tytułu sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy jest uzależnione od zamieszczenia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż NIP nabywcy. Nadleśnictwo posiada drukarki fiskalne na których nie można dopisać NIP-u nabywcy. W związku z tym po wystawieniu asygnaty i zaewidencjonowaniu sprzedaży przez drukarkę fiskalną nie ma możliwości wystawienia faktury na rzecz podatników VAT ( osób prowadzących działalność gospodarczą).
Konsekwencją wystawienia faktury do paragonu bez NIP nabywcy (podatnika VAT) jest ustalenie przez organ podatkowy sankcji zarówno dla sprzedawcy za wystawienie takiej faktury, jak i nabywcy w przypadku, gdy ujmie on w ewidencji VAT taką fakturę.
Sankcja w tych przypadkach wynosi 100% kwoty VAT wykazanego na fakturze, wystawionej do paragonu niezawierającego NIP nabywcy. Nie zostanie ona ustalana w stosunku do osób fizycznych.