Lista aktualności Lista aktualności

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

 

OPIS SORTYMENTÓW ORAZ OGÓLNE ZASADY SPRZEDAŻY DREWNA     

SORTYMENT

OPIS

WAO -WD

Drewno wielkowymiarowe, okrągłe o średnicy górnej bez kory od 14 cm, o długości minimalnej 6,1 m, z podziałem na klasy grubości (1, 2, 3) i jakości (A, B, C, D).

S

Drewno średniowymiarowe , okrągłe o średnicy górnej mierzonej bez kory min 5 cm i dolnej maks. 24 cm.

S1

Drewno średniowymiarowe długie np. kopalniakowe S_S10.

S2

Drewno stosowe użytkowe z podziałem na dwie grupy S_S2A i  S_S2B_GK/GD.

S3

Drewno żerdziowe w podgrupach a i b S_ŻERDZIE 1,2,3.

S4

Drewno z przeznaczeniem na cele opałowe S_OPAŁ.

M

Drewno małowymiarowe, okrągłe o średnicy górnej mierzonej w korze mniejszej niż 7 cm, a mierzonej bez kory poniżej 5 cm.

M1

Drobnica tyczkowa przeznaczona np. do przerobu przemysłowego.

M2

Drobnica gałęziowa przeznaczona głównie na cele opałowe.

Szczegółowy opis , terminologia , symbole oraz warunki techniczne dostępne na stronie www.zilp.lasy.gov.pl/drewno.

Sprzedaż drewna:
1. W leśnictwach (drewno opałowe i średniowymiarowe) godzinach 7.00-9.00 w następujących dniach:
- poniedziałek: Karwiniec, Paczków, Miłocice
- wtorek: Chrząstawa, Łaziszki, Dziuplina
- środę: Kopalina, Jelcz, Janików
- czwartek: Bystrzyca, Oława, Kotowice, Oleśnica.
2. W biurze nadleśnictwa odbywa się codziennie w godzinach 7.00-14.00 w/g wniosku  leśniczego.
3. Wydatek i wywóz zakupionego drewna odbywa się w dniach wyznaczonych w danym leśnictwie w obecności pracownika LP.
Drewno pozyskane bez kosztów  – samowyrób zgodny z obowiązującymi uregulowaniami w tym zakresie w nadleśnictwie Oława,  w uzgodnieniu z leśniczym danego leśnictwa, koszty związane z wyrobem ponosi nabywca.
Drewno pozyskane kosztem skarbu państwa "loco las" – pozyskane i przygotowane kosztem nadleśnictwa do odbioru przy drogach wywozowych leśnych.
Nadleśnictwo nie zapewnia transportu drewna, wywóz we własnym zakresie.