Lista aktualności Lista aktualności

Organizacja nadleśnictwa

Kierownictwo Nadleśnictwa:

 • Grzegorz Pietruńko - Nadleśniczy,
 • Krzysztof Flis - Zastępca Nadleśniczego,
 • Paulina Westerska - Inżynier Nadzoru,
 • Szymon Żak - Inżynier Nadzoru,
 • Danuta Rado - Główny Księgowy,
 • Joanna Kaczmarek - Sekretarz,

Stanowisko ds. Pracowniczych:

 • Anna Podgórni,

Dział Gospodarki Leśnej:

 • Agnieszka Piec - Rygielska - marketing,
 • Grażyna Kołodziej - marketing,
 • Szczepan Dempniak - hodowla, mapa numeryczna, nasiennictwo,
 • Katarzyna Kopacka - stan posiadania, ochrona przyrody,
 • Sabina Wisz - łowiectwo, edukacja, ochrona lasu,
 • Klaudia Fulara - pozyskanie drewna,

Dział Księgowo-Finaowy

 • Monika Jasińska,
 • Anna Kopcio,
 • Beata Bogusz,
 • Marta Domańska,
 • Monika Andruchów,
 • Beata Piąstka.

Dział Administracyjno-Gospodarczy:

 • Sabina Maczaj,
 • Anna Strzemedłowska,
 • Joanna Trościaniec,
 • Michał Janecki,
 • Leszek Nowakowski.

Posterunek Straży Leśnej:

 • Marek Kubik,
 • Klaudiusz Skierski.


Leśnictwa:

 •     Leśnictwo Kopalina : leśniczy - Adam Piskorz, podleśniczy - Małgorzata Fidzińska,
 •     Leśnictwo Jelcz : leśniczy - Marek Pacławski, podleśniczy - Iwona Dziwenko,
 •     Leśnictwo Janików : leśniczy - Sławomir Szczerba, podleśniczy - Adam Cebulski,
 •     Leśnictwo Oława : leśniczy - Leszek Sudoł, podleśniczy - Andrzej Kawałko,
 •     Leśnictwo Kotowice : leśniczy - Waldemar Grzeszczuk, podleśniczy - Leszek Zalewski,
 •     Leśnictwo Bystrzyca : leśniczy - Marcin Kiszka, podleśniczy - Marcin Kałuża,
 •     Leśnictwo Oleśnica : leśniczy - Marian Frąszczak, podleśniczy - Marcin Kałwak,
 •     Leśnictwo Karwiniec : leśniczy - Bartosz Ibron, podleśniczy - Dawid Wojtyna,
 •     Leśnictwo Paczków : leśniczy - Mariusz Kozica, podleśniczy - Konrad Fulara,
 •     Leśnictwo Chrząstawa : leśniczy - Julian Ruta, podleśniczy - Paweł Kowalik,
 •     Leśnictwo Miłocice : leśniczy - Andrzej Kowalik, podleśniczy - Maciej Ruta,
 •     Leśnictwo Łaziszki : leśniczy - Marek Bień, podleśniczy - Grzegorz Durlej,
 •     Leśnictwo Dziuplina : leśniczy - Artur Olek, podleśniczy - Hubert Wlazło,
 •     Leśnictwo Szkółkarskie : leśniczy - Adam Rudnicki.