Lista aktualności Lista aktualności

Wykaszanie łąk w Nadleśnictwie Oława w 2024 roku

Nadleśnictwo Oława zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą: „Wykaszanie łąk w Nadleśnictwie Oława w 2024r.”

Data składania ofert: 14.06.2024 rok, godz. 08.00.

Procedura: Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone Ustawą z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 2 ust. 1  pkt. 1 ww. ustawy, niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp,