Wydawca treści Wydawca treści

Publikacja wyników

Publikacja wyników monitoringu zmian wybranych wskaźników

  1. Zmiany w przyroście ( Tabele XIII i VIIIa )
  2. Zmiany w odnowieniu lasu ( Tabele X i XVIII, wykres )
  3. Zmiany składu gatunkowego ( wykresy: 1, 2 )
  4. Zmiany struktury wiekowej ( wykresy: 1, 2 )
  5. Produkcja sadzonek - publikacja danych wieloletnich
  6. Zbiór nasion - publikacja danych wieloletnich
  7. Pozyskanie zwierzyny, stroiszu, choinek - publikacja danych wieloletnich