Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty

RDLP we Wrocławiu posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.

FSC

Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu certyfikatu Forest Stewardship Council® jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Certyfikat FSC został wydany 23 grudnia 2013 r. Od dnia 7 grudnia 2016 roku, audytorem certyfikacji FSC została firma SGS sp. z o.o. co spowodowało zmianę numeru certyfikatu na nowy: SGS-FM/COC-010878. Certyfikat jest ważny do 22 grudnia 2018 roku (po pozytywnym zaliczeniu okresowych audytów) .

Certyfikat FSC oznacza, że lasy RDLP Wrocław są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.

CERTYFIKAT FSC DO POBRANIA

Przeczytaj więcej o certyfikacji w Lasach Państwowych.

PEFC

W 2012 roku regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu otrzymała Certyfikat PEFC. W związku z powyższym RDLP Wrocław wdrożyła oraz stosuje kryteria określone w dokumencie nr 4 Rady PEFC Polska "Polskie  kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagaspodarowania lasów dla potrzebcertyfikacji lasów"

Certyfikat został udzielony 27.04.2018 roku. Ważność certyfikatu do 26.04.2021 roku.

Nowy Certyfikat Gospodarki Leśnej  PEFC


Streszczenie planu urządzania lasu