Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty

RDLP we Wrocławiu posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.

FSC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu nabyła prawo do posługiwania się Certyfikatem FSC.

Przyznany Certyfikat nosi numer NC-FM/COC-015248

Data ważności certyfikatu od 23.12.2018 r. do 22.12.2023 r.

 

 

 

                     

 

Krajowy Standard Gospodarki Leśnej FSC w Polsce - FSC-STD-POL-01-01-2013 PL

Certyfikat FSC oznacza, że lasy RDLP Wrocław są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.

Otrzymany certyfikat jest certyfikatem łączonym (gospodarki leśnej i kontroli pochodzenia produktu) - FM/COC. Certyfikat gospodarki leśnej obejmuje produkcję drewna okrągłego, choinek. stroiszu oraz karpiny, sprzedawanych przez nadleśnictwa działające w ramach RDLP we Wrocławiu. Zakres certyfikatu kontroli pochodzenia produktu obejmuje pozyskiwanie drewna, choinek. stroiszu oraz karpiny i ich transport do składów.

Więcej o certyfikacji FSC: https://pl.fsc.org/pl/o-fsc

 

PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu nabyła prawo do posługiwania się Certyfikatem PEFC.

Przyznany Certyfikat nosi numer BVCPL/PEFCFM/13, subcertyfikat dla Nadleśnictwe Oława BVCPL/PEFCFM/13-20

Data ważności certyfikatu od 27.10.2021 r. do 26.10.2024 r.

 

Certyfikat PEFC

Udzielając certyfikatu Urząd Dozoru Technicznego, Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania UDT-CERT poświadczyła, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu wdrożyła oraz stosuje kryteria określone w dokumencie nr 4 Rady PEFC Polska Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów.

Więcej o certyfikacji FEFC: https://www.pefc.pl/

Przeczytaj więcej o certyfikacji w Lasach Państwowych na stronie: www.lasy.gov.pl/nasza-praca/certyfikacja

 


Streszczenie planu urządzania lasu