Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty

PEFC

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu nabyła prawo do posługiwania się Certyfikatem PEFC.

Przyznany Certyfikat nosi numer BVCPL/PEFCFM/13, subcertyfikat dla Nadleśnictwe Oława BVCPL/PEFCFM/13-20

Data ważności certyfikatu od 27.10.2021 r. do 26.10.2024 r.

 

Certyfikat PEFC

Udzielając certyfikatu Urząd Dozoru Technicznego, Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania UDT-CERT poświadczyła, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu wdrożyła oraz stosuje kryteria określone w dokumencie nr 4 Rady PEFC Polska Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów.

Więcej o certyfikacji FEFC: https://www.pefc.pl/

Przeczytaj więcej o certyfikacji w Lasach Państwowych na stronie: www.lasy.gov.pl/nasza-praca/certyfikacja

 

FSC

Nadleśnictwo Oława informuje, że w dniu 22.12.2023 r. wygasł certyfikat gospodarki leśnej w systemie FSC dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, a wszelkie produkty drzewne sprzedawane po tej dacie nie posiadają w/w certyfikatu. Jednocześnie informujemy, że obowiązującym certyfikatem dla jednostek RDLP we Wrocławiu jest certyfikat PEFC.


Streszczenie planu urządzania lasu