Wydawca treści Wydawca treści

Ekosystemy reprezentatywne i powierzchnie ochronne

Mając na uwadze obowiązek spełnienia wymagań wskaźnika 6.4.2 obowiązującego standardu FSC-STD-POL-01-01-2013 PL, w związku z przeprowadzoną weryfikacją wyznaczonych powierzchni referencyjnych, Nadleśniczy Nadleśnictwa Oława ogłasza konsultacje społeczne powierzchni referencyjnych, których zakres obrazuje tabela umieszczona w materiałach do pobrania.

Uwagi i wnioski można wnosić za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Nadleśnictwa Oława lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres olawa@wroclaw.lasy.gov.pl  do dnia 29.03.2022 roku.

Ponadto informujemy, że po zakończeniu konsultacji społecznych, nadleśnictwo poinformuje o ich rezultacie najpóźniej do dnia 19.04.2022 r. poprzez podanie stosownej informacji na stronie internetowej jednostki.