Wydawca treści Wydawca treści

Ekosystemy reprezentatywne i powierzchnie ochronne

Zgodnie z Krajowym Standardem Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej w Polsce zarządzający lasami o dużych powierzchniach wyznacza, zachowuje i zaznacza na mapach przykłady istniejących w krajobrazie ekosystemów (tzw. ekosystemy referencyjne, Representative Sample Areas). W pierwszej kolejności, jako ekosystemy referencyjne wyznaczane są powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego.

Kierując się zmodyfikowanymi wskaźnikami 6.2.10 oraz 6.4.1 wyznaczono na terenie RDLP Wrocław powierzchnie ochronne oraz ekosystemy reprezentatywne. Na terenie Nadleśnictwa Oława nie występują powierzchnie ochronne.

Mapa ekosystemów reprezentatywnych i powierzchni ochronnych na terenie Nadleśnictwa Oława

Wykaz ekosystemów reprezentatywnych i powierzchni ochronnych na terenie Nadleśnictwa Oława

Podsumowanie ekosystemów reprezentatywnych i powierzchni ochronnych

Zasady wyznaczania ekosystemów reprezentatywnych i powierzchni ochronnych