Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 58 lat, a przeciętna zasobność przekracza 311 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych

 • 38 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku
 • 62 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych

Udział gatunków lasotwórczych

 • 61 proc. – sosna,
 • 25 proc. – dąb,
 • 5 proc. – olsza,
 • 3 proc. – jesion,
 • 1 proc. – świerk,
 • 1 proc. – jodła, daglezja,
 • 3 proc. – pozostałe.

 
Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 11 proc. – I klasa
 • 25 proc. – II klasa
 • 22 proc. – III klasa
 • 17 proc. – IV klasa
 • 10 proc. – V klasa
 • 15 proc. – VI klasa i starsze

Przeciętna zasobność drzewostanów

 • Sosna – 316 m sześc./ha
 • Modrzew – 214 m sześc./ha
 • Świerk – 342 m sześc./ha
 • Buk – 184 m sześc./ha
 • Dąb – 291 m sześc./ha