Wydawca treści Wydawca treści

Zamówienia

Szanowni Wykonawcy,


W związku z ustawowym obowiązkiem elektronizacji procesu zamówień publicznych w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej tzw. progi unijne, Nadleśnictwo Oława uruchomiło specjalną Platformę Zakupową, która jest podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonego postępowania.
Oznacza to, że w szczególności składanie ofert odbywać się będzie w sposób elektroniczny, co ma na celu zagwarantowanie poufności i najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Aby złożyć ofertę, nie muszą Państwo jako Wykonawcy zakładać konta na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_olawa/proceedings
Muszą jednak Państwo mieć dostęp do Internetu oraz do jednej z najpopularniejszych przeglądarek w najnowszej wersji.
Najistotniejszym jednak wymogiem niezbędnym do złożenia oferty w tym postępowaniu jest dysponowanie przez Państwa kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bowiem tylko oferty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym będą uznane za ważne.
W zakresie pytań technicznych związanych z działaniem Platformy Zakupowej możecie Państwo skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl, tel.: +48 22 101 0202 (pn-pt od 8:00 do 17:00), adres mailowy: cwk@platformazakupowa.pl, gdzie otrzymacie Państwo wsparcie techniczne.
Wszystkie dokumenty postępowania, takie jak m.in. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami i inne znajdują się na tzw. profilu nabywcy, czyli na dedykowanej stronie Nadleśnictwa Oława pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_olawa
Prosimy o monitorowanie ww. strony w trakcie toczącego się postępowania.