Otrzymane podziękowania i dyplomy dla Nadleśnictwa Oława