Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce ponad 120. Zajmują ok. 2,6 mln ha, z czego blisko ok. 1,3 mln ha to lasy.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Oława znajduje się niewielki fragment Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, który został powołany rozporządzeniem nr P/11/99 Wojewody Opolskiego z dnia 28.09.1999 r. Aktualnie obowiązującym aktem prawnym jest rozporządzenie nr 151/P/19/06 Wojewody Opolskiego z dnia 08.05.2006 r. Powierzchnia całkowita parku wynosi 52 636,50 ha, z czego na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Oława znajduje się 0,93 ha.