Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Na terenie naszego nadleśnictwa znajdują się trzy ścieżki przyrodniczo-edukacyjne, utworzone przede wszystkim z myślą o dzieciach i młodzieży, a także ścieżka rowerowa oraz ścieżka biegowa.
Ścieżka Leśno – Archeologiczna Zwierzyniec – Kanigóra – Grodziska Ryczyńskie
Ścieżka została utworzona w latach 90-tych XX wieku na terenie leśnictwa Oława i Bystrzyca. Trasa biegnie przez najokazalsze zakątki kompleksu Puszczy Bystrzyckiej w tym rezerwaty przyrody: Kanigóra, Zwierzyniec, Grodziska Ryczyńskie oraz użytek ekologiczny: Łąka Zimowitowa. Przy ścieżce znajdują się dwie wiaty oraz miejsce przeznaczone na ognisko. Długość trasy wynosi ok. 10 km i przeznaczona jest dla turystów pieszych oraz rowerowych.
Ścieżka edukacyjna Janików
Ścieżka została utworzona w 2008 roku, na terenie ówczesnego Leśnictwa Janików, obecnie Leśnictwa Oława, obok wsi Janików. Trasa ma ok. 1 km i jest położona bezpośrednio przy parkingu leśnym i leśniczówce, co ułatwia bezpośredni dojazd turystom indywidualnym i wycieczkom grupowym. Na trasie znajduje się kilkanaście tablic edukacyjnych o tematyce związanej z ochroną lasu i przyrody, zasadami zachowania się w lesie, roślinami i zwierzętami leśnymi, grzybami, a także dotyczącymi gospodarki łowieckiej. Oprócz tablic na trasie ustawione są urządzenia łowieckie takie jak: ambona, paśnik, lizawki i podsyp. Na ścieżce edukacyjnej znajdują się także ławki i wiata pod którą przygotowane jest miejsce na ognisko. Tuż przy trasie jest hubertówka KŁ „Bażant" z Oławy również wykorzystywana w edukacji leśnej (konkursy przyrodnicze itd.), kapliczka Św. Huberta oraz drewniane toalety. Ścieżka edukacyjna jest bardzo chętnie odwiedzana przez dzieci i młodzież szkolną głównie z Oławy i Wrocławia. Dodatkowym atutem w/w ścieżki jest jej położenie, znajduje się bowiem ona na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 „Dąbrowy Janikowskie". Obszar ten został utworzony ze względu na obecność populacji Jelonka rogacza (Lucanus cervus) a także występowanie kozioroga dębosza (Cerambyx cerdo). Wszystkie te owady są chronione i skrajnie zagrożone. Teren na którym znajduje się ścieżka edukacyjna pokrywa rzadki zespół acidofilnej dąbrowy porośniętej 100-letnim drzewostanem z dominacją dębu.
Ścieżka edukacyjna Chrząstawa
Ścieżka została utworzona w 2011 roku, na terenie Leśnictwa Chrząstawa, obok Chrząstawy Wielkiej. Trasa ma ok. 500 m i jest położona bezpośrednio na parkingu leśnym w odległości ok. 500 m od leśniczówki, co ułatwia bezpośredni dojazd turystom indywidualnym i wycieczkom grupowym. Na trasie znajduje się dziewięć tablic edukacyjnych o tematyce związanej z ochroną lasu i przyrody, zasadami zachowania się w lesie, roślinami i zwierzętami leśnymi, grzybami. Na ścieżce edukacyjnej znajdują się ławki i wiata obok której przygotowane jest miejsce na ognisko. Ścieżka ta jest bardzo chętnie odwiedzana przez dzieci i młodzież szkolną głównie z Wrocławia. Dodatkowym atutem w/w ścieżki jest jej położenie przy zbiorniku p/poż. nad którym znajdują się ławki i dodatkowe miejsce na ognisko. Teren przy którym znajduje się ścieżka edukacyjna porasta ok. 100-letni drzewostanem z dominacją dębu, w podszycie występuje jodła.
Ścieżka rowerowa w Jelczu
Ścieżka została utworzona w 2012 roku, na terenie Leśnictwa Jelcz. Powstała przy współudziale firmy Toyota Motor Industries Poland, Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice oraz Nadleśnictwa Oława. Trasa zaczyna i kończy bieg w Jelczu nad pierwszym stawem i przebiega przez najciekawsze obszary Lasów Jelczańskich. Ścieżka złożona jest z dwóch tras częściowo pokrywających się: krótszej o dł.: 8 km oraz dłuższej o dł.: 11,5 km. Trasa przebiega w sąsiedztwie drugiego i trzeciego stawu jelczańskiego, łąk nowodworskich, przez Lisią Górę, częściowo starą poniemiecką drogą betonową z czasów II Wojny Światowej, obok pomnika upamiętniającego tragiczną śmierć leśniczego Hintzego w 1922 roku, a także pomnika upamiętniającego upolowanie lisa przez księcia Fryderyka. Na ścieżce znajduje się 15 tablic edukacyjnych opisujących: gospodarkę leśną i łowiecką, formy ochrony przyrody, rolę lasu i leśnictwa, rolę martwego drewna w przyrodzie, ekosystem jeziora, łąki i inne. Trasa jest trwale oznaczona w terenie. Ścieżka ta jest bardzo chętnie wykorzystywana przez turystów zarówno pieszych jak i rowerowych głównie z okolicy Jelcza-Laskowic.
Ścieżka biegowa w Jelczu
Trasa biegowa została utworzona w 2013 r. przez Klub Biegacza HARCOWNIK z Jelcza-Laskowic w porozumieniu i za zgodą nadleśnictwa. Trasa ma długość 6 km, znajduje się na terenie Leśnictwa Jelcz i częściowo pokrywa się ze ścieżką rowerową. Ścieżka jest trwale oznaczona w terenie tablicami informacyjnymi i kierunkowymi. W zimie rozgrywane są na niej kolejne etapy Zimowego Maratonu na Raty, a w pozostałych miesiącach służy do celów rekreacyjno-treningowych.