Lista aktualności Lista aktualności

Zaproszenie do składania ofert

Nadleśnictwo Oława zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą: Utrzymania urządzeń wodnych w Nadleśnictwie Oława na terenie leśnictw Bystrzyca, Oława.

Data składania ofert: 16.08.2022 rok, godz. 10:00

Procedura: Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone Ustawą z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 2 ust. 1  pkt. 1 ww. ustawy, niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp,

znak spr.: SA.270.28.2022.