Lista aktualności Lista aktualności

Zakup sprzętu komputerowego do biura nadleśnictwa i kancelarii leśnictw

Nadleśnictwo Oława zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą: „Zakup sprzęt komputerowego do biura nadleśnictwa i kancelarii leśnictw”.

Data składania ofert: 13.06.2024 rok, godz. 10.00.

Procedura: Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone Ustawą z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 2 ust. 1  pkt. 1 ww. ustawy, niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp,