Lista aktualności Lista aktualności

informacja o wyborze ofert

Rozbiórka obiektów budowlanych do poziomu gruntu znak spr. SA.270.14.2024.

 

Procedura: Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone Ustawą z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 2 ust. 1  pkt. 1 ww. ustawy, niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp,