Lista aktualności Lista aktualności

Dostawa i montaż pieców w budynkach mieszkalnych, wraz z wymontowaniem istniejących pieców.

„Dostawa i montaż pieców w budynkach mieszkalnych, wraz z wymontowaniem istniejących pieców”.

 

Procedura: Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone Ustawą z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 2 ust. 1  pkt. 1 ww. ustawy, niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp,