Lista aktualności Lista aktualności

Powiększenie rezerwatu „Grodzisko Ryczyńskie”

Informujemy, że w dniu 15 kwietnia 2024 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego pod pozycją 2434 zostało opublikowane zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Grodzisko Ryczyńskie” (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2024 r. poz. 2434). Zarządzenie wejdzie w życie w dniu 30 kwietnia 2024 r. W uzgodnieniu z Nadleśnictwem Oława - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu powiększył granicę Rezerwatu, zwiększając jego powierzchnię z 1,82 ha do 4,40 ha.

 

autor zdjęć: Katarzyna Drozd