Lista aktualności Lista aktualności

KOMUNIKAT W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO PROPOZYCJI AKTUALIZACJI OBSZARÓW OBJĘTYCH WSTRZYMANIEM/OGRANICZENIEM POZYSKANIA DREWNA W ODNIESIENIU DO POLECENIA MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA Z DNIA 8 STYCZNIA 2024 R.

KOMUNIKAT
w sprawie możliwości zgłaszania uwag do  propozycji aktualizacji obszarów objętych wstrzymaniem/ograniczeniem pozyskania drewna w odniesieniu do polecenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 stycznia 2024 r. 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu (dalej RDLP we Wrocławiu) informuje, że realizując polecenie Ministra Klimatu i Środowiska przedkłada do wiadomości publicznej propozycję aktualizacji obszarów objętych wstrzymaniem/ograniczeniem pozyskania drewna. Uwagi do proponowanej listy obszarów można zgłaszać w terminie od 5 do 12 czerwca 2024 r., przesyłając je na adres mailowy rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl.

RDLP we Wrocławiu planuje pierwsze spotkanie konsultacyjne w dniu 12 czerwca 2024 r. Szczegóły organizacyjne zostaną podane do wiadomości odrębnym komunikatem.

Informujemy jednocześnie, że  przyjęty tryb zbierania uwag, w zakresie o którym mowa powyżej, jest rozwiązaniem służącym przygotowaniu materiałów do dalszego procedowania na poziomie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Szczegóły i materiały do pobrania na stronie RDLP we Wrocławiu

Komunikat w sprawie możliwości zgłaszania uwag do propozycji na stronie RDLP we Wrocławiu