Lista aktualności Lista aktualności

Dostawa kruszywa (tłuczeń kamienny:frakcja 0,0-31,5) wraz z rozładunkiem

Nadleśnictwo Oława informuje o wyborze oferty na zadanie pod nazwą: Dostawa kruszywa (tłuczeń kamienny:frakcja 0,0-31,5) wraz z rozładunkiem

 

Procedura: Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone Ustawą z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 2 ust. 1  pkt. 1 ww. ustawy, niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp,