Lista aktualności Lista aktualności

Informacja o przetargu

zadanie pn.:"Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu monitoringu przeciwpożarowego lasów oraz doposażenie pomieszczenia PAD w Nadleśnictwie Oława"

Nadleśnictwo Oława ogłasza postępowanie pod nazwą:

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu monitoringu przeciwpożarowego lasów oraz doposażenie pomieszczenia PAD w Nadleśnictwie Oława", znak sprawy SA.270.24.2022, przetarg nieograniczony.

Złożenie ofert do 31.08.2022 godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2022 r. o godz. 10:30

Szanowni Wykonawcy,
W związku z ustawowym obowiązkiem elektronizacji procesu zamówień publicznych w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej tzw. progi unijne, Nadleśnictwo Oława uruchomiło specjalną Platformę Zakupową, która jest podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonego postępowania.
Oznacza to, że w szczególności składanie ofert odbywać się będzie w sposób elektroniczny, co ma na celu zagwarantowanie poufności i najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Aby złożyć ofertę, nie muszą Państwo jako Wykonawcy zakładać konta na
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_olawa/proceedings
Muszą jednak Państwo mieć dostęp do Internetu oraz do jednej z najpopularniejszych przeglądarek w najnowszej wersji.
Najistotniejszym jednak wymogiem niezbędnym do złożenia oferty w tym postępowaniu jest dysponowanie przez Państwa kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bowiem tylko oferty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym będą uznane za ważne.
W zakresie pytań technicznych związanych z działaniem Platformy Zakupowej możecie Państwo skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl,
tel.: (22) 101-02-02, adres mailowy: cwk@platformazakupowa.pl (pn-pt od 8:00 do 17:00),
gdzie otrzymacie Państwo wsparcie techniczne.
Wszystkie dokumenty postępowania, takie jak m.in. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami i inne znajdują się na tzw. profilu nabywcy, czyli na dedykowanej stronie Nadleśnictwa Oława pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_olawa
Prosimy o monitorowanie ww. strony w trakcie toczącego się postępowania.